PAKALPOJUMI

Montāža:

-ūdensvada un kanalizācijas iekšējie tīkli;
-ūdensvada un kanalizācijas ārējie tīkli;
-apkure;
-ventilācija;
-kondicionēšana;
-siltummezgls;
-katlu māja;
-termoeļļas sistēma;
-termoeļļas katlu māja;
-tvaika sistēma;
-tvaika katlu māja.

Projektēšana:

-ūdensvada un kanalizācijas iekšējie tīkli;
-ūdensvada un kanalizācijas ārējie tīkli;
-apkure;
-siltummezgls;
-katlu māja.

Kvalitāte, punktualitāte un efektivitāte pakalpojumu sniegšanā par izdevīgām cenām ir uzņēmuma galvenā priekšrocība.